Prof. Dr. Mehmet Kocaoğlu

This post is also available in: English

Prof. Dr. Mehmet Kocaoğlu1959 yılında Istanbul’da doğdu. Orta ve lise öğretimini Istanbul Erkek Lisesi’nde 1977 yılında tamamladı ve aynı yıl Istanbul Tıp Fakültesi’nde yüksek eğitimine başladı.1983 yılında mezun olduğu fakültenin ortopedi kliniğinde 1986-1992 yılında asistanlık yaptı. Akademik kariyerine aynı klinikte 1992’de başasistan olarak başladı.1996’da sınavı geçerek ortopedi ve travmatoloji doçenti ünvanını aldı. Nisan 2002 tarihinden itibaren profesör ünvanı alanDr. KOCAOĞLU halen aynı klinikte öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

1993 yılında Rusya’nın Kurgan şehrindeki İlizarov enstitüsünde konu ile ilgili çalışmalarda bulundu. Dr. Kocaoğlu 1997 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin Baltimore şehrinde Profesör Dr. Paley ile birlikte İlizarov cerrahisi üzerine çalışmalar yaptı.

Ulusal ve uluslararası düzenlenen birçok İlizarov tekniği eğitim kurslarında ve kongrelerdeki eksternal fiksatör konulu panellerde konuşmacı olmuştur. Prof. Dr. Kocaoğlu’nun İlizarov cerrahisi ile ilgili yayınlanmış 50’den fazla uluslararası ve ulusal bilimsel eseri bulunmaktadır. 50’den fazla uluslararası ve ulusal bilimsel eseri bulunmaktadır.

MAKALELER
Prof. Dr. Mehmet Kocaoğlu’nun yazdığı makalelere ulaşmak için tıklayın.

ESERLER
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • Eralp L, Kocaoğlu M, Şar C, Atalar AC, ‘Surgical treatment of distal intraarticular humerus fractures in adults,’ Int Orthop, 25, 46-50 (2001).
 • Kocaoğlu M, Eralp L, Tomak Y, ‘Treatment of humeral shaft non-unions by the Ilizarov method’, Int Orthop, Int Orthop, 25, 396-400 (2001).
 • Kocaoğlu M, Eralp L, Atalar AC, Bilen E, ‘Correction of complex foot deformities using the Ilizarov external fixator’, J Foot Ank Surg, 41, 30-39 (2002).
 • Kocaoğlu M, Eralp L, Şen C, Dinçyürek H, Çakmak M, ‘The Ilizarov hip reconstruction osteotomy for hip dislocation’, Acta Orthop Scand, 73, 425-431 (2002).
 • Sen C, Kocaoglu M, Eralp L, Cinar M, ‘Correction of ankle and hindfoot deformities by supramalleolar osteotomy’, Foot Ankle Int, 24, 22-28 (2003).
 • Sen C, Kocaoğlu M, Eralp L, ‘T he advantages of circular external fixation used in high tibial osteotomy (average 6 years follow-up)’, Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, epub ahead of print, (Mar 29 2003).
 • Sen C, Kocaoglu M, Eralp L, Cinar M, ‘Bone lengthening of congenitally short metacarpus and metatarsus by the callus distraction technique’, Acta Orthop Traumatol Turc, 37,154-61 (2003).
 • Kocaoglu M, Eralp L, Kilicoglu O, Burc H, Cakmak M., ‘Complications encountered during lengthening over an intramedullary nail.’, J Bone Joint Surg Am., Nov;86-A(11):2406-11, (2004).
 • Sen C, Kocaoglu M, Eralp L, Gulsen M, Cinar M., ‘Bifocal compression-distraction in the acute treatment of grade III open tibia fractures with bone and soft-tissue loss: a report of 24 cases.’, J Orthop Trauma., 18(3):150-7, (2004 Mar).
 • Eralp L., Kocaoglu M, Ozkan K, Turker M, ‘A comparison of two osteotomy techniques for tibial lengthening’, Arch Orthop Trauma Surg, 124, (Mar 18 , 2004).
 • Eralp L, Kocaoglu M, Cakmak M, Ozden VE., ‘A correction of windswept deformity by fixator assisted nailing. A report of two cases.’, J Bone Joint Surg Br., 86(7):1065-8 (2004 Sep).
 • Tomak Y, Kocaoglu M, Piskin A, Yildiz C, Gulman B, Tomak L., ‘Treatment of intertrochanteric fractures in geriatric patients with a modified external fixator.’, Injury., 36(5):635-43, (2005 May).
 • ‘Deformity Correction Techniques – Operative Techniques in Orthopaedics’, Freddie H.Fu,Md, vol.21, Issue 2, June 2011
 • ‘Alt Ekstremitenin Motorlu çivi ile uzatılmasının fonksiyonel sonuçları’

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

 • Eren A, Eralp L, ‘Tarihçe,’ İlizarov cerrahisi ve prensipleri, ed. M.Çakmak, M.Kocaoğlu, 1-4, Doruk grafik, Istanbul, 1999.
 • Eren A, Eralp L, ‘İlizarov tipi eksternal fiksatör parçaları,’ İlizarov cerrahisi ve prensipleri, ed. M.Çakmak, M.Kocaoğlu, 25-34, Doruk grafik, Istanbul, 1999.
 • Bhave A, Eralp L, Bilen EF, ‘Fizyoterapi ve rehabilitasyon “,’ İlizarov cerrahisi ve prensipleri, ed. M.Çakmak, M.Kocaoğlu, 263-276, Doruk grafik, Istanbul, 1999.
 • Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
 • Dinçer M, Kocaoğlu M, Eralp L, Çakmak M, Bilge N, ‘Radyoterapiye bağlı sekonder sarkom oluşumu’, Acta Orthop Traumatol Turc, 28, 59-61 (1994).
 • Kocaoğlu M, Aksoy B, Eralp L, Çakmak M, Yavuzer Y, Tuncay İ, Öztürk K, ‘14-55 yaş arası hastalarda femur boynu kırıklarının cerrahi tedavisi ve sonuçları’, İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 59, 21-26 (1996).
 • Kocaoğlu M, Eralp L, Boynuk B, Göğüş A, ‘Alt ekstremite eşitsizliklerinin tedavisinde intramedüller çivi üzerinden uzatmanın erken sonuçları’, Acta Orthop Traumatol Turc, 32, 185-193 (1998).
 • Eralp L, Kocaoğlu M, Atalar AC, Aktaş Ş, Aydın S, Soyhan O, Dinçer M, Olgaç V, Dişci R, ‘Hiperbarik oksijen uygulamasının sıçanlarda irradiye otojen kemik grefti üzerine etkisi’, Acta Orthop Traumatol Turc, 34, 499-511 (2000).
  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
 • Özger H, Çakmak M, Kocaoğlu M, Eralp L, ‘İskelet sistemi tümörlerinde ekstremite kurtarıcı cerrahi girişimler ve rekonstrüksiyon yöntemleri’, XIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 1064-1068, Nevşehir, 1993.
 • Özger H, Çakmak M, Kocaoğlu M, Eralp L, ‘İskelet sistemi tümörlerinde ekstremite kurtarıcı cerrahi girişimler ve rekonstrüksiyon yöntemleri’, XIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 1064-1068, Nevşehir, 1993.
 • Eralp L, Kocaoğlu M, Çınar M, ‘Alt ekstremite eklem içi kırıklarının eksternal fiksatörle tedavisi’, XVII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2001.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve özeti basılan bildiriler:

 • Demirhan M, Kocaoğlu M, Eralp L, Aşık M, ‘The diagnostic value of ultrasonography in soft tissue pathologies of the shoulder joint’, The 5th SICOT Trainees Meeting, Int Orthop, 18, 26, Vienna, 1994.
 • Demirhan M, Kocaoğlu M, Eralp L, ‘Die Darstellung der N. Axillarisparese durch Schultersonographie’, Deutscher Orthopaeden Kongress, p.404, Wiesbaden, 1994.
 • Özger H, Eralp L, Durmaz H, Talu U, Kocaoğlu M, Çakmak M, ‘Limb reconstruction with vascularized fibular grafts after bone tumor resection’, 8th International Symposium on Limb Salvage, p.30, Florence, 1995.
 • Kocaoğlu M, Eralp L, Talu U, Boynuk B, Çakmak M, ‘Ilizarov method and surgical planning in deformities of the lower extremity’, XI. Konferencja Naukowa Poswiecona 10-leciu Stosowania Metody Ilizarowa w Polsce, p.78, Zdroj-Poland, 1998.
 • Eralp L, Atalar AC, Çetik Ö, Kocaoğlu M, ‘Our experience in the treatment of nonunions of tibia with Ilizarov techniques’, ASAMI North America, 9th Annual Meeting, p.P2, Dana Point,CA, 1999.
 • Eralp L, Atalar AC, Çetik Ö, Kocaoğlu M, ‘Treatment of congenital short metacarpals using distraction osteogenesis’, ASAMI North America, 9th Annual Meeting, p.P3, Dana Point,CA, 1999.
 • Kocaoğlu M, Eralp L, Çakmak M, ‘Problems and their solutions encountered during a new method of limb lengthening over an intramedullary nail’, ASAMI North America, 9th Annual Meeting, p.2, Dana Point,CA, 1999.
 • Eralp L, Kocaoğlu M, Çınar M, Çakmak M, ‘Management of complex distal femoral fractures with the Ilizarov external fixator’, 2nd International Meeting of the ASAMI, p.12, Rome, 2001.