Makaleler

This post is also available in: English

 1. Prof. Dr. Mehmet Kocaoğlu’nun yazdığı makaleler:
 2. * Alt ekstremite deformitelerinin preoperatif planlama prensipleri ve İlizarov yöntemi ile tedavisi
 3. * Krischner tellerinin değişik konfigürasyonlu stoplarının dayanıklılık düzeylerinin incelenmesi (Deneysel Çalışma)
 4. (Acta 2/1996)
 5. * Uzun kemiklerin psödoartroz tedavisinde Ilizarov metodu ve klinik sonuçlarımız
 6. (Acta 2/1996)
 7. * Alt ekstremite eşitsizliklerinin tedavisinde intramedüller çivi üzerinden uzatmanın erken sonuçları
 8. (Acta 3/1998)
 9. * Legg-Calvé-Perthes hastalığının Ilizarov yöntemi ile tedavisi
 10. (Acta 4/1998)
 11. * Ilizarov Fixator for Treatment of Legg-Calvé-Perthes Disease
 12. (Journal of Pediatic Orthopedics, 1999)
 13. * Yüksekte kalça çıkığı tedavisinde Ilizarov kalça rekonstrüksiyon osteotomisinin erken sonuçları
 14. (Acta 4/2000)
 15. * Konjenital femoral yetersizliklerde rekonstrüktif tedavi alternatifleri
 16. (Acta 5/2000)
 17. * Ilizarov yöntemi ile humerus diafiz psödartrozlarının tedavisi
 18. (Acta 1/2001)
 19. * Kompleks ayak deformitelerinin tedavisinde Ilizarov yöntemi
 20. (Acta 1/2001)
 21. * Treatment of humeral shaft non-unions by the Ilizarov method
 22. (International Orthopedics, 2001)
 23. * Ekstremite ve Boy Kısalıklarında Cerrahi Tedavi Metodları
 24. (23. Pediatri Günleri Bilimsel Program ve Özet Kitabı, Nisan/2001)
 25. * The Ilizarov Hip Reconstruction Osteotomy for Hip Dislocation
 26. (ACTA Orthop Scand, 2002)
 27. * Correction of Complex Foot Deformities Using the Ilizarov External Fixator
 28. (The Journal of Foot & Ankle Surgery Jan-Feb/2002)
 29. * Correction of Ankle and Hindfoot Deformities by Supramalleolar Osteotomy
 30. (Foot & Ankle International, Jan 2003)
 31. * Ekstremite uzatma yöntemleri
 32. (Aşağıdaki makaleler yeni pencerede açılır.)
 33. * Diz eklemi kireçlenmelerinin tedavisinde İlizarov yönteminin avantajları
  (Knee Surg Sports Traumatol Arthrose, Mar 2003)
 34. * Complications Encountered During Lengthening Over an Intramedullary Nail
  (The Journal of Bone and Joint Surgery, 2004)
 35. * A Correction of Windswept Deformity by Fixator Assisted Nailing
  (British Editorial Society of Bone and Joint Surgery, Sep. 2004)
 36. * Doğuştan femur yetersizliğinde uygulanan Van Nes rotasyonplastisi: İki olgu sunumu
 37. * Treatment of humeral shaft non-unions by the Ilizarov method
 38. * The Ilizarov hip reconstruction osteotomy for hip dislocation
 39. * The advantages of circular external fixation used in high tibial osteotomy (average 6 years follow-up)
 40. * Surgical treatment of distal intraarticular humeral fractures in adults
 41. * Reconstruction Of Segmental Bone Defects Due To Chronic Osteomyelitis With Use Of An External Fixator And An Intramedullary Nail
 42. * Tibia proksimalinde Gigli testeresi ile yapılan perkütan osteotominin güvenilirliği: Kadavra çalışması
 43. * Doğuştan metakarp ve metatars kısalıklarının kallus distraksiyonu yöntemi ile uzatılması
 44. * Management of Stiff Hypertrophic Nonunions by Distraction Osteogenesis: A Report of 16 Cases
 45. * Complications Encountered During Lengthening Over An Intramedullary Nail
 46. * Bifocal Compression-Distraction in the Acute Treatment of Grade III Open Tibia Fractures With Bone and Soft-Tissue Loss: A Report of 24 Cases
 47. * An alternative method for the treatment of nonunion of the tibia with bone loss
 48. * A correction of windswept deformity by fixator assisted nailing: A REPORT OF TWO CASES
 49. * A comparison of two osteotomy techniques for tibial lengthening
 50. * Distal Tibial Reconstruction with Use of a Circular External Fixator and an Intramedullary Nail
 51. * AYAK (Foot and Ankle) Correction of complex foot deformities by Ilizarov.pdf
 52. * Deformity Correction Techniques – Operative Techniques in Orthopaedics
 53. * Alt Ekstremitenin Motorlu çivi ile uzatılmasının fonksiyonel sonuçları
 54. * Deformity Correction Techniques – Operative Techniques in Orthopaedics
 55. * Segmenter Tibia defektlerinin intramedüller çivi kullanılarak kombine teknik ve yalnızca eksternal fiksatörle tedavi sonuçlarının karşılaştırılması
 56. * Konjenital Tibia psödartrozunda periostal greftleme
 57. * Konjenital Tibia psödartrozunda periostal greftleme 2
 58. * Bilateral humeral lengthening in achondroplasia with unilateral external fixators
 59. * Comparison of External fixator-assisted nailing versus circular external Fixator for bone realignment of lower extremity angular deformities in rickets disease
 60. * Hemofilide diz fleksiyon kontraktürünün external fixatör ile tedavisi
 61. * Metabolik kemik hastalıklarında deformite düzeltme
 62. * Deformite düzeltmede gelişmiş teknikler
 63. * Distal tibia eklem çevresi enfekte psödartrozlarının tedavisi
 64. * Transforming growth factor b1 (TGF-b1) Distraksiyon Osteogenezinde yeni oluşan kemik üzerine etkisi