Articles

This post is also available in: Türkçe

Articles from Prof.Dr.Mehmet Kocaoğlu:

* Alt ekstremite deformitelerinin preoperatif planlama prensipleri ve İlizarov yöntemi ile tedavisi

* Krischner tellerinin değişik konfigürasyonlu stoplarının dayanıklılık düzeylerinin incelenmesi (Deneysel Çalışma)

(Acta 2/1996)

* Uzun kemiklerin psödoartroz tedavisinde Ilizarov metodu ve klinik sonuçlarımız

(Acta 2/1996)

* Alt ekstremite eşitsizliklerinin tedavisinde intramedüller çivi üzerinden uzatmanın erken sonuçları

(Acta 3/1998)

* Legg-Calvé-Perthes hastalığının Ilizarov yöntemi ile tedavisi

(Acta 4/1998)

* Ilizarov Fixator for Treatment of Legg-Calvé-Perthes Disease

(Journal of Pediatic Orthopedics, 1999)

* Yüksekte kalça çıkığı tedavisinde Ilizarov kalça rekonstrüksiyon osteotomisinin erken sonuçları

(Acta 4/2000)

* Konjenital femoral yetersizliklerde rekonstrüktif tedavi alternatifleri

(Acta 5/2000)

* Ilizarov yöntemi ile humerus diafiz psödartrozlarının tedavisi

(Acta 1/2001)

* Kompleks ayak deformitelerinin tedavisinde Ilizarov yöntemi

(Acta 1/2001)

* Treatment of humeral shaft non-unions by the Ilizarov method

(International Orthopedics, 2001)

* Ekstremite ve Boy Kısalıklarında Cerrahi Tedavi Metodları

(23. Pediatri Günleri Bilimsel Program ve Özet Kitabı, Nisan/2001)

* The Ilizarov Hip Reconstruction Osteotomy for Hip Dislocation

(ACTA Orthop Scand, 2002)

* Correction of Complex Foot Deformities Using the Ilizarov External Fixator

(The Journal of Foot & Ankle Surgery Jan-Feb/2002)

* Correction of Ankle and Hindfoot Deformities by Supramalleolar Osteotomy

(Foot & Ankle International, Jan 2003)

* Ekstremite uzatma yöntemleri

(Aşağıdaki makaleler yeni pencerede açılır.)

* Diz eklemi kireçlenmelerinin tedavisinde İlizarov yönteminin avantajları
(Knee Surg Sports Traumatol Arthrose, Mar 2003)

* Complications Encountered During Lengthening Over an Intramedullary Nail
(The Journal of Bone and Joint Surgery, 2004)

* A Correction of Windswept Deformity by Fixator Assisted Nailing
(British Editorial Society of Bone and Joint Surgery, Sep. 2004)

* Doğuştan femur yetersizliğinde uygulanan Van Nes rotasyonplastisi: İki olgu sunumu

* Treatment of humeral shaft non-unions by the Ilizarov method

* The Ilizarov hip reconstruction osteotomy for hip dislocation

* The advantages of circular external fixation used in high tibial osteotomy (average 6 years follow-up)

* Surgical treatment of distal intraarticular humeral fractures in adults

* Reconstruction Of Segmental Bone Defects Due To Chronic Osteomyelitis With Use Of An External Fixator And An Intramedullary Nail

* Tibia proksimalinde Gigli testeresi ile yapılan perkütan osteotominin güvenilirliği: Kadavra çalışması

* Doğuştan metakarp ve metatars kısalıklarının kallus distraksiyonu yöntemi ile uzatılması

* Management of Stiff Hypertrophic Nonunions by Distraction Osteogenesis: A Report of 16 Cases

* Complications Encountered During Lengthening Over An Intramedullary Nail

* Bifocal Compression-Distraction in the Acute Treatment of Grade III Open Tibia Fractures With Bone and Soft-Tissue Loss: A Report of 24 Cases

* An alternative method for the treatment of nonunion of the tibia with bone loss

* A correction of windswept deformity by fixator assisted nailing: A REPORT OF TWO CASES

* A comparison of two osteotomy techniques for tibial lengthening

* Distal Tibial Reconstruction with Use of a Circular External Fixator and an Intramedullary Nail

* AYAK (Foot and Ankle) Correction of complex foot deformities by Ilizarov.pdf

* Deformity Correction Techniques – Operative Techniques in Orthopaedics

* Alt Ekstremitenin Motorlu çivi ile uzatılmasının fonksiyonel sonuçları

* Deformity Correction Techniques – Operative Techniques in Orthopaedics

* Segmenter Tibia defektlerinin intramedüller çivi kullanılarak kombine teknik ve yalnızca eksternal fiksatörle tedavi sonuçlarının karşılaştırılması

* Konjenital Tibia psödartrozunda periostal greftleme

* Konjenital Tibia psödartrozunda periostal greftleme 2

* Bilateral humeral lengthening in achondroplasia with unilateral external fixators

* Comparison of External fixator-assisted nailing versus circular external Fixator for bone realignment of lower extremity angular deformities in rickets disease

* Hemofilide diz fleksiyon kontraktürünün external fixatör ile tedavisi

* Metabolik kemik hastalıklarında deformite düzeltme

* Deformite düzeltmede gelişmiş teknikler

* Distal tibia eklem çevresi enfekte psödartrozlarının tedavisi

* Transforming growth factor b1 (TGF-b1) Distraksiyon Osteogenezinde yeni oluşan kemik üzerine etkisi