Önemli Bilgiler

En sık gördüğümüz komplikasyon olan tel dibi infeksiyonundan kaçınmak için günlük tel dibi pansumanını size anlatıldığı gibi dikkatle yapmanız, cihazınızın temizliğine dikkat etmeniz ve mümkünse özel bir giysiyle sistemi dış ortamdan korumanız önerilir.