Konjenital Tibia Psödartroz

Kongenital tibia psödoartrozu (KTP) tartışmalı bir konudur, displatik segmentin zayıf iyileşme gücü, iskelet gelişimi tamamlanmadan kırık oluşumuna yatkınlık, küçük osteoporotik kemik fragmanlarının küçük çoçuklardaki stabilizasyon zorluğu sorumlu sebepler olarak gösterilmektedir. KTP birçok teknik tanımlanmıştır. McFarland fibular greft ile bypas tarif etmiştir, Boyd ve Sage otolog iliak kanat grefti ile birlikte kombine edilmiş karşı taraf tibiasından alınan çift kemik yüzeyi greftini kullanmıştır. Chanrnley intramedüler rod uygulamasını tarif etmiştir. Campanacci ve Zanoli psödoartroz sahasına fibulanın fikse edildiği ‘fibula pro tibia’ tekniğini tarif etmiştir. Ayrıca kontrolateral damarlı fibula veya ipsilateral fibula transferi ile birlikte intramedüller rod veya eksternal fiksatör ile kombine edilmiş uygulamalar bulunmaktadır. Son yıllarda Kemik morfolojik protein ve bifosfonat tedaviside kullanılmaya başlanmıştır. Dr.Paley ve Dr.Kocaoğlu ise periost grefti ile birlikte eksternal fiksatör uygulaması tekniğini 2008 yılından itibaren literatürde sunmuştur.

Vaka 1
CPT-CORR-2008.pdf
Konjenital-Tibia-Psodartrozu.pdf
Konjenital Tibia Psödartrozunda periostal greftleme tekniği sonuçları