Ayak Deformiteleri

Travma, ihmal edilmiş ya da nüks etmiş çarpık ayak, poliomiyelit (çocuk felci), osteomiyelit, yanık kontraktürü, nöromüsküler hastalıklar ve benzeri durumlar sonucunda, ileri derecede ayak deformiteleri oluşabilir. Bu deformitelerin geniş yumuşak doku gevşetmeleri, osteotomiler ve artrodezler ile tedavisinde nörovasküler yaralanmalar, yumuşak doku problemleri ile karşılaşma riski ve ayağın kısalması gibi dezavantajlar vardır. Ayrıca, daha önce ameliyat edilmiş vakaların tedavileri daha da zordur.

Ayak deformitelerinde tedavinin amacı ağrısız, normal boyutta, plantigrad basan ve fonksiyonel bir ayak elde etmektir. Ilizarov yöntemi ile 3 planda, deformitenin tipine ve ağırlığına göre belirlenen bir hızda düzeltme yapılır; kısaltma yapmadan, minimal cerrahi morbidite ile, cerrahın arzu ettiği hızda ve yönde düzeltme sağlanır.

Ilizarov yöntemi ile ayak deformiteleri 2 şekilde düzeltilebilir: osteotomili veya osteotomisiz. Osteotomisiz yöntemde, deformite eklemler üzerinden düzeltilir. Bu yöntem fikse kemik deformitesi olmayan 8 yaşından küçük çocuklarda kullanılabilir. 8 yaşından büyük, fikse kemik deformitesi olan hastalarda ve düzeltilmiş yumuşak dokuların korunmasının zor olduğu nöromüsküler hastalıklarda osteotomi önerilmektedir.

Hastada yalnızca ayak deformitesi varsa, eksternal fiksatörün hastada kaldığı süre deformitenin tipine ya da tedavi yöntemine (osteotomili/osteotomisiz) bağlıdır. Kısalık gibi diğer alt ekstremite problemleri ile ilişkili bir deformite varsa, tedavi süresi ayak deformitesinden çok ikincil işlemlere bağlıdır.

Ayak deformitesi düzeltme ameliyatlarında akut tarsal tünel sendromu, erken kaynama/yetersiz osteotomi karşılaşılabilecek sorunlar arasındadır.

Vaka 1
Vaka 2
Vaka 3
Vaka 4
Vaka 5
foot_correction-of_complex_foot_deformities_by_Ilizarov.pdf